Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Voorlichting

Voorlichting over jeugdcriminaliteit is een preventieve maatregel, het doel van voorlichting is het beperken en voorkomen van jeugdcriminaliteit. De voorlichtingen die worden gegeven richten zich met name op grote groepen jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar. Deze voorlichtingen zijn vaak universeel, dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld in alle klassen van het voortgezet onderwijs gegeven kunnen worden. Er is in deze voorlichting een bepaalde mate van veiligheid omdat een hele groep of klas wordt aangesproken. Wanneer er op een school of in een klas opvallend veel crimineel gedrag voorkomt kan er een meer specifieke voorlichting gegeven worden, een dergelijke voorlichting kan zich dan ook richten op de groep jongeren die crimineel gedrag vertoont.

 

In de regio Groningen zijn er twee organisaties die een grote rol spelen op het gebied van voorlichting over jeugdcriminaliteit. Deze twee organisaties zijn Bureau Halt en Delinkwentie & Samenleving.

 

Bureau Halt hoopt door de voorlichtingen een preventieve rol te spelen, zij geven bijvoorbeeld jaarlijks voorlichting over vuurwerk op scholen.

Klik hierboven op ‘Bureau Halt’ voor meer informatie over deze voorlichtingen.

 

Delinkwentie en samenleving stelt zich door het geven van voorlichtingen enerzijds tot doel om jeugdcriminaliteit te beperken, en anderzijds om ex-gedetineerden een zinvolle rol te laten vervullen in de maatschappij. Klik hierboven op ‘Delinkwentie en Samenleving’ voor meer informatie over de voorlichtingen die zij geven.