Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

bronnen.

Boeken/literatuur.

¨           Acker,van J. (1998) Jeugdcriminaliteit: Feiten en mythen over een beperkt probleem.   1e druk, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum.

¨         Heiden-Attema,van der, N., Bol M.W.(2000) Moeilijke jeugd : risico- en protectieve factoren en de ontwikkeling van delinquent gedrag in een groep risicojongeren. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

¨              Arts, N.A.M, Ferwerda H.B, Hauber A.R Halt, Leiden van I.M.G.G. ( 2006). Het alternatief? De effecten van Halt beschreven. Boom juridische uitgevers, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) 2006.

¨           Beke, B., Ferwerda, J.,Wijk, van A.(2000) Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld.1e druk, Amsterdam, SWP

¨              Beke B,  Jakobs J, Ferwerda H,. (2006) Focus op jeugdcriminaliteit. 1e druk, Amsterdam, SWP

¨           Bullens, R.,( Sage,Le L., Sleutel,J., Stegge, J) (2006) Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling.1e druk, Amsterdam, SWP

¨              Dam van C. (2005) Juvenile criminal  recidivism,  relations with personality and post release environmental risk en protective factors. Trioprint Nijmegen.

¨              Eggen A, Heide van der W. ( 2005) CBS Criminaliteit en rechtshandhaving 2004. 1e druk, Meppel,van Boom Juridische uitgevers.

¨              Hakkert, A. Ouders en reacties op jeugdcriminaliteit, Een verkenning van de mogelijkheden en beperkingen van ouderlijke betrokkenheid. Uitgeverij SDU Grafische bedrijf, Den Haag.

¨              Kromhout, M., San, van M. Schimmige werelden  Nieuwe etnische groepen en jeugdcriminaliteit. Uitgeverij Boom juridische uitgevers

¨         Loeber R, Sergeant, J.A, Slot W.(2001) Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie,  Omvang, oorzaken en interventies. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

¨              Ploeg, van der, J.D., (1997) Gedragsproblemen, ontwikkelingen en risico’s. 7e druk, Rotterdam: Lemniscaat.

¨              Sage,Le L., Sleutel,J., Stegge, J.(2006) Jeugddelinquentie en gewetensontwikkeling.1e druk, Amsterdam, SWP

¨              Stop/reactie, bereik, ervaringen en effecten tijdens het experimentele jaar. Directie Preventie Jeugd en Sanctiebeleid. December 2000

¨ Wijk, A. Ph. (2000) WODC. Jeugd en seksueel misbruik. Deventer 26e jaargang (pag. 43-45) Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

 

 

Internet adressen.

 

www.brancherapporten.minvws.nl  (informatie over het jeugdbeleid)

 

www.dji.nl (informatie over justitiële jeugdinrichtingen)

                                                                                                                   www.halt.nl (informatie over Bureau Halt en afdoeningen)

www.justitie.nl  (informatie vanuit het ministerie)                               

www.marant-ed.nl   (informatie over PAD)

www.methodieken.nl   (informatie over PAD)                                    

www.om.nljeugdcriminaliteit  (actualiteiten)                                              

www.postbus51.nl  (informatie over jeugdstrafrecht)

www.pmto.nl  (informatie over PMTO)                       

www.regering.nl  (informatie over het jeugdbeleid)      

www.vandale.nl   (begrip omschrijvingen)                                      

www.wetboek-online.nl  (informatie over jeugdstrafrecht)

www.wetboekvoorjongeren.nl   (informatie over jeugdstrafrecht)

www.wodc.nl   (wetenschappelijke onderzoeken)

 

Overige publicaties.

 

¨ Ministerie van Justitie, Directie Voorlichting, factsheet Jeugdcriminaliteit, Voorkomen van eerste delicten en verminderen van recidive. September 2006/F&A 6830.

¨ Ministerie van Justitie, Directie Voorlichting, factsheet Nachtdetentie.  Juni 2006/F&A 6794.

¨ Regeringsverklaring-kabinet Balkenende IV,  1 maart 2007.

¨ Coalitie akkoord kabinet Balkenende IV,  7 februari 2007.

¨ Jaarverslag Bureau Halt 2005.

¨ Informatiefolder Functionele gezinstherapie, de Bascule Amsterdam.

¨ Informatiefolder PMTO. Een training voor ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen.

¨ Kwartaalbericht Jeugd terecht, Jaargang 4, nummer 4, december 2006.

¨ M. Althof, (2005) Het beeld van de jeugd als criminaliteits- en veiligheidsprobleem. Tijdschrift Pedagogiek, 25e jaargang.

¨ P. Nieuwbeerta, A. Blokland (2006) Voorspellen van criminele carrieres is moeilijk, Tijdschrift voor criminologie, 48e jaargang.

 

Overige informatiebronnen:

 

¨ Beantwoording van vragen per e-mail door Kinderrechter uit het arrondissement Groningen.

¨ Gesprek met de Directeur van Bureau Halt Groningen, regio Noord.

¨ Gesprek met een medewerker van Delinquentie en samenleving.

¨ Gesprek met een vroegere jeugddelinquent.

¨ Gesprek met een jeugdagent.

¨ Bezoek aan het symposium Forensische Jeugdzorg: ’Het zal je maar gebeuren’ in Utrecht, georganiseerd door oudervereniging ‘Balans’. Met de volgende sprekers:

           - Professor dr. Th. Doreleijers, werkzaam bij het VU medisch centrum in            Amsterdam en als forensische jeugdpsychiater verbonden aan het            academisch centrum voor kinder– en jeugdpsychiatrie ‘de Bascule’ in            Amsterdam.

           - Dhr E. Jongman, werkzaam als therapeut in het kader van Functionele            Familie Therapie in Amsterdam.

           - Mw. A. Lamers, PMTO-trainer in Amsterdam.

           - Mw. C. Smit, teamleider bij de Raad voor de Kinderbescherming regio            Haaglanden en Zuid-Holland Noord.

           - Dhr. Mr. H. van Asselt, strafrechtadvocaat in Roosendaal en lid van de            Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

           - Dr. A.A.M. Crijnen, kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam bij Altra            jeugdzorg Amsterdam en tevens verbonden aan het VU medisch centrum            in Amsterdam.