Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

PAD.

PAD staat in het Nederlands voor Programma Alternatieve DenkstrategieŽn.

Het PAD programma richt zich op het voelen, denken en handelen van een kind. Er wordt gewerkt aan het denken en voelen alvorens te handelen zodat bewuste keuzes gemaakt kunnen worden. Hierdoor leert een kind beter omgaan met conflictsituaties en raakt het minder snel beÔnvloed door anderen.

 

Er zijn 5 hoofddoelen die in het PAD programma nagestreefd worden:

Het vergroten van zelfcontrole;

Het bespreken van gevoelens en verbeteren van kennis rondom emoties;

De opbouw van een positief en realistisch zelfbeeld;

Het trainen van vaardigheden in relaties met andere kinderen;

Het leren zelfstandig problemen op te lossen.

 

 

Terug naar de vorige pagina.