Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

PMTO.

PMTO is bedoeld voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar met zeer lastig gedrag, zoals verzet tegen regels, liegen, pesten, dingen vernielen. Dit gedrag wordt ook wel opstandig, oppositioneel en impulsief genoemd. Dit gedrag kan thuis, op school of buiten problemen opleveren.

PMTO gaat ervan uit dat ouders hun kinderen het beste kennen en dat kinderen het beste leren van hun ouders. De PMTO-trainer werkt daarom samen met de ouders. In de training stellen ouders samen met de trainer vast hoe zij met hun kind omgaan en wat het effect hiervan is. Een aanpak met een positief effect wordt versterkt en voor een aanpak met een negatief effect wordt een alternatief gezocht. Tijdens de training oefenen ouders met de verschillende aanpakken. Ouders krijgen afhankelijk van de problematiek en de progressie ongeveer 15 tot 25 trainingen.

 

De volgende onderwerpen komen in de training naar voren:

 

 Het aanmoedigen en versterken van gewenst gedrag.

 Het stellen van grenzen, geven van een time-out en wegnemen van leuke dingen.

 Het zicht hebben op je kind, waar je kind is en met wie je kind speelt.

 Samen problemen oplossen.

 Betrokken zijn; tijd investeren en samen dingen doen.

 

De effecten van PMTO zijn jaren lang in de Verenigde Staten onderzocht, hieruit is gebleken dat ouders veelal als eerste merken dat hun kind vaker en sneller doet wat zij zeggen. Dit effect is vaak al binnen enkele weken merkbaar. Ook gaan ouders positiever reageren op hun kind, er zijn minder problemen en ruzies thuis waardoor de sfeer beter is.

De gedragsproblemen op school worden minder en kinderen laten vaker sociaal gedrag zien. Een belangrijke uitkomst is ook dat problemen in de toekomst vaker worden voorkomen, kinderen lopen minder risico om op later leeftijd met de politie in aanraking te komen.

 

 

Terug naar de vorige pagina.