Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Aard en omvang.

Jongeren plegen verschillende soorten delicten, zoals vernielingen en delicten tegen openbare orde, geweldsdelicten, vermogensdelicten en delicten volgens overige wetboeken ( Wegenverkeerswet, Opiumwet en Wet wapens en munitie). De delicten worden gewelddadiger en de daders relatief jonger. Ook blijkt dat de recidive groot is.

Hoewel de meisjescriminaliteit nog ver achterblijft bij die van jongens neemt deze naar verhouding sterk toe. Vooral mishandeling gepleegd door meisjes is in enkele jaren sterk gestegen.

 

Een groot deel van de overlast en criminele activiteiten concentreert zich onder bepaalde hardnekkige delictplegers (jeugdige veelplegers en harde-kernjongeren) en op bepaalde locaties. Jongeren plegen hun delicten meestal samen met anderen. Voor zover sprake is van duidelijke jeugdgroepen wordt op basis van de ernst van het probleemgedrag onderscheid gemaakt tussen hinderlijke, overlastgevende en criminele groepen.

 

Jeugdcriminaliteit is onder te verdelen in verschillende categorieën, deze zijn:

 

Veelplegers en harde kern, zedendelinquenten, jeugdcriminaliteit in groepsverband en meisjescriminaliteit. De cijfers die onder deze delicten worden genoemd zijn cijfers uit een rapport waar sprake is van minderjarige verdachten in de leeftijdscategorie van 12 t/m 17 jaar.

 

Om iets te kunnen zeggen over de aard en omvang van de jeugdcriminaliteit in

Nederland wordt er gebruik gemaakt van  politiestatistieken, zelfrapportageonderzoek en slachtofferenquêtes. Deze statistieken worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzameld, bewerkt en gepubliceerd.

 

 

Kort samengevat zijn de belangrijkste ontwikkelingen (trends) in Nederland:

 

¨ de aard van de jeugdcriminaliteit wordt gewelddadiger;

¨ jeugdcriminaliteit wordt vooral gepleegd door jongens maar de meisjescriminaliteit neemt naar verhouding toe;

¨ jongeren afkomstig uit allochtone groeperingen zijn oververtegenwoordigd;

¨ een groot deel van de overlast en criminaliteit wordt veroorzaakt door jeugdige veelplegers en vindt plaats op bepaalde plekken.