Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Justitie in de Buurt.

Het ministerie van justitie heeft in een aantal steden buurtkantoren. Het gaat met name om bepaalde grote wijken in de grotere steden waar specifieke problemen zijn. Het komt ook voor dat justitie een vooruitgeschoven post heeft in een grotere stad waarin geen parket is gevestigd.

In een JiB-kantoor werken medewerkers van het Openbaar Ministerie (een officier van justitie of een parketsecretaris) samen met andere (Justitie)organisaties aan het aanpakken van onder andere jeugdcriminaliteit. Door de fysieke aanwezigheid van de medewerkers in de wijk zijn zij gemakkelijker aanspreekbaar voor burgers en andere organisaties.
Door de korte lijnen hebben ze beter zicht op de problemen in de wijk en kunnen ze daar snel en effectief op inspelen. Om lange procedures te voorkomen worden strafzaken, indien mogelijk, buiten de rechter om afgehandeld. Bewust is niet strikt voor ieder JiB-kantoor vastgelegd welke taken de JiB-kantoren hebben of
hoe ze moeten functioneren. Daardoor zijn er varianten ontstaan. Het ene kantoor is de hele week geopend, terwijl het andere één keer per week in een buurthuis de zaken doorneemt en verdachten oproept voor een gesprek.

 

 

Terug naar de vorige pagina.